Cristian Paul Ichim: „România are nevoie acum de investiţii în ecosistemul de transport”

România are nevoie de 73 miliarde de euro pentru a finanţa modernizarea întregii reţele de transporturi. Nu e vorba doar autostrăzi, ci de întreg ecosistemul care ţine de îndeplinirea ţintelor climatice europene. Din perspectiva emisiilor de gaze cu efect de seră din România, aproximativ 16% din totalul acestora sunt generate de sectorul transporturilor, fiind al treilea cel mai mare contribuitor.

Cristian Paul Ichim a participat la conferița „Misiunea 2030 – Drumul României către un transport verde”, organizată de Confederaţia Patronală „CONCORDIA”, un bun prilej pentru o discuţii aplicate între reprezentanţii mediului de afaceri şi cei ai autorităţilor, precum şi specialişti în domeniu, la nivel naţional şi european. În cadrul dezbaterilor s-au evidenţiat o serie de măsuri şi politici specifice.

„Avem nevoie de o strategie naţională care să includă măsuri pentru facilitarea accesului la alimentarea cu hidrogen, pornind de la centrele de producţie şi construind infrastructura de alimentare în jurul acestora. De asemenea, este nevoie de crearea cadrului legal pentru gestionarea Vehiculelor Electrice pe toată durata de viaţă. Și, cu certitudine, ar ajuta elaborarea de către Ministerul Transporturilor, de politici publice fără discriminare între transportul rutier şi feroviar”, consideră Cristian Paul Ichim, deputat REPER de Bacău, participant la conferință.

Până în anul 2035, România îşi propune obiective ambiţioase pentru reducerea emisiilor de CO2 ale autoturismelor şi camionetelor noi, astfel:

  • reducerea cu 55% a emisiilor de la maşini până în 2030
  • reducerea cu 50% a emisiilor de la camionete până în 2030
  • zero emisii de la maşinile noi până în 2035

„Consider că tranziţia noastră către o mobilitate mai ecologică care va oferi un transport curat şi accesibil este de durată. Cu toate astea, Romania ar trebui să aibă o viziune strategică care să ne permită să ne îndeplinim ţintele”, a mai spus deputatul Cristian Paul Ichim.

În viziunea parlamentarului REPER, printre măsurile posibile a fi adoptate se numără:

  • folosirea tuturor programelor de finanţare europene pentru modernizarea întregului ecosistem al transporturilor;
  • continuarea programelor pentru reînnoirea parcului naţional de vehicule inclusiv creşterea sumelor alocate pentru acestea;
  • reducerea efectelor asupra mediului şi asupra sănătăţii, a poluării aerului cauzate de emisiile de eşapament de la maşinile vechi prin implementarea unui program de reînnoire a parcului auto deţinut de transportatorii rutieri;
  • investiţii serioase pentru îmbunătăţirea infrastructurii transportului public urban şi feroviar;
  • investiţii în dezvoltarea de centre inter-modale în imediata apropiere a parcurilor logistice şi a platformelor industriale (existente sau potenţiale): Bacău, Iaşi, Galaţi, Suceava, Târgu Mureş, Timişoara, Oradea, Craiova. Sibiu, Braşov, Cluj-Napoca, Bucureşti.